Občanské sdružení Oaza

OS na ochranu opuštěných zvířat

(aktuálně probíhá změna názvu na „SPOLEK OAZA“ – ochrana, azyl, adopce)
Sídlo
Bezděčín 7, Bezděčín 293 01
IČO
22904352
Datum registrace
4. únor 2011
Předsedkyně OS
Václava Brabcová
Místopředsedkyně
Alena Klesová
Číslo transparentního účtu
2000253795/2010

Občanské sdružení bylo založeno v Mladé Boleslavi v roce 2010 se záměrem iniciovat zřízení městského útulku pro opuštěná zvířata. Za mediální podpory a informovanosti veřejnosti vznikla na podzim roku 2010 Petice na podporu zřízení městského útulku, adresovaná vedení města Mladá Boleslav, a přestože jsme nasbírali více než 5 000 podpisů, schválení výstavby útulku ze strany města zatím neproběhlo.

Naproti tomu Městská police v Mladé Boleslavi s naším sdružením skvěle spolupracuje a společně se snažíme ztracené psy co nejdříve vrátit svým majitelům.

Naše aktivity jsou zaměřeny především na:

  • získávání finanční a materiální pomoci pro útulky a zvířecí azyly v ČR, zejména pořádáním internetových aukcí a charitativních akcí. Za dobu našeho působení jsme již rozdali více než půl milionu korun.
  • další aktivitou, kterou se zabýváme, je problematika množíren – informování veřejnosti o praktikách množitelů a aktivity směřující k legislativním změnám.
  • Aukce na pomoc opuštěným zvířatům Public Group | Facebook

Fenoménem množíren v evropském kontextu se zabývala také mezinárodní konference STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT pořádaná v Senátu ČR.

Naše občanské sdružení již několik let pořádá vlastní akcí DEN PRO ŠTĚNĚ, kterou se připojilo k MEZINÁRODNÍMU DNI BOJE PROTI MNOŽÍRNÁM.

Osvětové a charitativní akce pořádáme také ve spolupráci s patronkou sdružení, herečkou Janou Strykovou, která se dlouhodobě angažuje v působení proti množírnám a senátorkou Ivanou Cabrnochovou.

Od loňského roku spolupracujeme se Simonou Smith, která působí jako specialistka na odhalování množíren a poskytuje pomoc se správným výběrem pejska nejen v ČR. a společně se podílíme na plánované kampani proti množírnám s řetězcem PetCenter, která startuje v dubnu 2016.